Aktualności   Kontakt   Firma   Inżynieria konstrukcyjna   Antykorozja   Maszyny   Pliki do pobrania 
Firma
     Polwar    Firma    Polwar S.A.

WYBIERZ: Polwar S.A.


POLWAR S.A. jest firmą inżynieryjną. Firma nasza powstała w roku 1988 na bazie firmy państwowej Serwis Mostów oraz Kominów w Gdańsku. Zatrudniamy aktualnie 160 etatowych pracowników oraz w zależności od potrzeb sporą grupę pracowników kontraktowych.

Zajmujemy się całością problemów związanych z budową, remontami i modernizacją obiektów inżynieryjnych. Specjalizujemy się w budowie i remontach mostów (stalowych, żelbetowych, ceglanych i drewnianych). Zajmujemy się także inżynieryjnymi obiektami zabytkowymi.

Nasze specjalizacje:

 • montaże konstrukcji stalowych
 • roboty żelbetowe
 • zabezpieczenia antykorozyjne stali i betonu
 • metalizacja natryskowa Zn, Al, ZnAl15, AlMg5
 • ochrona betonu
 • hydroizolacje
 • torkret
 • powłoki ogniochronne
 • izolacje
 • iniekcje ciśnieniowe
 • inżynieria powierzchni
 • nitowanie tradycyjne

Posiadane Certyfikaty, uprawnienia, referencje.

 • System Zarządzania Jakością ISO 9001:2000– wydany przez DNV
 • Świadectwo Kwalifikacji Ministerstwa Infrastruktury na wykonywanie montażu i remontów stalowych konstrukcji mostowych bez ograniczeń
 • Świadectwo Kwalifikacji Instytutu Badawczego Dróg i Mostów w Warszawie do wykonywania iniekcji rys i pęknięć w betonowych obiektach mostowych.
 • Referencje Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji o wiarygodności technicznej do wykonywani prac no obiektach komunikacyjnych
 • Referencje Instytutu Badawczego Dróg i Mostów do wykonywania robót specjalistycznych na obiektach mostowych.
 • Dużą ilość referencji za wykonane prace od inwestorów państwowych i prywatnych.

Stosowane technologie

Stosujemy większość technik niezbędnych do prawidłowego wykonania robót inżynieryjnych, tak tradycyjnych, uznanych od lat, jak i najnowszych opartych na nowoczesnych narzędziach i materiałach. Szczególny nacisk położyliśmy na rozwój technik remontowych i zabezpieczających przed destrukcją konstrukcji inżynieryjnych.

Konstrukcje żelbetowe

Mamy za sobą budowę i remonty kapitalne kilkudziesięciu obiektów o konstrukcji żelbetowej o różnym stopniu skomplikowania organizacyjnego i technologicznego. Najnowsze procedury w zakresie żelbetowych obiektów komunikacyjnych narzucają na nas bardzo rygorystyczne ramy technologiczne. Jesteśmy przygotowani aby sprostać im tak w zakresie technologicznym jak i organizacyjnym.

W zakresie budowy, naprawy i ochrony obiektów żelbetowych przed korozją i erozją opanowaliśmy technikę iniekcji wysokociśnieniowej, klejenia, zabezpieczeń antykorozyjnych elementów żelbetowych i zbrojenia, hydroizolacji tradycyjnych i syntetycznych, zabezpieczeń przeciwerozyjnych, torkretu, powłok i okładzin ogniochronnych.

Jako pierwsi w Polsce zdobyliśmy uprawnienia Instytutu Badawczego Dróg i Mostów do wykonywania iniekcji ciśnieniowej i klejenia komunikacyjnych obiektów inżynieryjnych.

Nasi kierownicy stale poszerzają swoje wiadomości poprzez uczestnictwo w różnych kursach organizowanych przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów w Warszawie, Instytut Mechaniki Precyzyjnej w Warszawie, jak i producentów materiałów: SIKA, MC-BAUCHEMIE, DEITERMANN, OMBRAN i wielu innych.

Konstrukcje stalowe

Jesteśmy uznaną firmą na rynku stalowych obiektów mostowych w dziedzinie budowy, remontów i waloryzacji. Posiadamy pełne uprawnienia Ministerstwa Infrastruktury do prowadzenia remontów i montażu mostów stalowych spawanych i nitowanych. W swoich referencjach mamy także wykonane remonty stalowych mostów zabytkowych.
Dysponujemy zapomnianą już przez większość firm mostowych technologią nitowania tradycyjnego metodą kowalską, która jest kuszącą alternatywą przy remontach starych mostów stalowych.

Konstrukcje ceglane i kamienne

Mamy bardzo duże doświadczenie w remontach i waloryzacji mostów ceglanych i kamiennych.

Metalizacja i zabezpieczenia antykorozyjne stali i betonu

Stosujemy tradycyjne technologie powłokowe, oraz pozwalające wykonywać zabezpieczenia antykorozyjne o kilkakrotnie większej trwałości od powłok tradycyjnych. Prace wykonujemy w oparciu o normy norweskie, amerykańskie, niemieckie i europejskie.

Nasze osiągnięcia i rozwiązania w tej dziedzinie są niezaprzeczalne, a opracowane przez nas: system gwarancyjny, sposób kalkulacji nakładów, procedury jakościowe (wg ISO 9001) stają się wzorcowe w całej branży. W 1998 roku techniki zabezpieczeń powłokowych rozszerzyliśmy o systemy powłok ogniochronnych. Wykonujemy także ochronę katodową.

Hydrotechnika

Od 1998 r. wykonujemy remonty i przebudowy morskich i lądowych konstrukcji hydrotechnicznych. Wykonaliśmy w tym czasie kilkanastu remontów konstrukcji elektrowni wodnych oraz kilku remontów infrastruktury portowej. Wykonujemy też prace podwodne.

Konstrukcje drewniane

Posiadamy także doświadczenie w remontach i budowie konstrukcji drewnianych

Nasze dokonania

Pakiet robót wykonywanych w ostatnich latach jest pokaźny. Lista referencyjna obejmuje kilkaset obiektów na terenie całego kraju. Głównymi naszymi kontrahentami są instytucje sprawujące nadzór nad obiektami komunikacyjnymi, zarządy portów,
stocznie, przemysł, energetyka.

W ostatnich latach braliśmy udział jako firma specjalistyczna w budowie obiektów mostowych na obwodnicy Białobrzegów, budowie mostu przez rzekę Pasłękę w Wielewie, wiaduktu w Mszczonowie, budowie wiaduktu Hucisko w Gdańsku, nowego Mostu Świętokrzyskiego przez Wisłę w Warszawie, mostu Kotlarskiego w Krakowie, mostu przez Wisłę w Wyszogrodzie, mostów w Poganicach i Elblągu, wiaduktów w Gdyni, nowych mostów przez Odrę w Szczecinie na autostradzie A-6, budowie nowego mostu w Słupcy, remoncie kolejowego mostu przez Wisłę w Warszawie, remoncie kapitalnym mostu kolejowego przez Wartę w Poznaniu, remoncie mostu kolejowego w Dębicy, remoncie mostów kolejowych na Centralnej Magistrali Kolejowej, kilkuset remontów obiektów mostowych i energetycznych, zabezpieczeniu mostów przez Wisłę w Krakowie i Grudziądzu, remoncie mostów kolejowych w Braniewie, Działdowie, Elblągu i Gdańsku, przebudowie mostów drogowych w Krakowie i Warszawie.
Wykonujemy prace w trudnych warunkach morskich dla Portu Gdańsk, w zakres których wchodzi naprawa i wzmocnienia konstrukcji żelbetowych, iniekcje, roboty podwodne. Nie są nam obce prace w elektrowniach, elektrociepłowniach, kopalniach. Wykonywaliśmy remonty Elektrociepłowni w Gdańsku, elektrowni Gródek, zbiornika w Międzygórzu, Kopalni Kłodawa.

 

Dane firmy:

POLWAR Spółka Akcyjna
zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000108230

NIP 583-000-78-38

Kapitał spółki wynosi 1.000.200,00 zł

REGON 190964650


 

powrót  powrót      do góry  do góry      drukuj  drukuj     


Rzetelna Firma